Zvolte účinnou taktiku

Marketing je vážně důležitým článkem firemní strategie.
· Musíte přece plnit cíle strategie celé Vaší firmy. Ať už jsou to cíle krátkodobé, nebo dlouhodobé.
· Musíte pružně reagovat na změny ve společnosti, na změny v legislativě, které jsou mnohdy spíše brzdící.
· Musíte najít skulinu, která vyplní uspokojování potřeb spotřebitelů.
V tom Vám může být velmi nápomocen marketing, ale jedině účinný.
Přestaňte přemýšlet z pozice prodejce, ale z pozice spotřebitele, spojte čtyři základní marketingové nástroje a dostanete marketingový mix, čili taktickou pomůcku pro úspěšnost firmy.
· Výrobek. Váš kvalitní produkt musí splňovat veškeré náležitosti, aby byl dobře prodejný. Dbejte na zajímavý obal, záruku, potřebnost.
· Cena. Není to jen o penězích, které u kasy spotřebitel zaplatí. Přemýšlejte také o splátkách, akčních cenách, o bonusech za nákup. Prostě o platebních podmínkách všeobecně.
· Propagace. Spotřebitel se musí o produktu dozvědět ! Reklama, Public relations, přímý prodej.
· Místo. Distribuce a místo prodeje musí být také dokonale promyšleno.
koupit nyní pečeť.png
Marketingovou strategii a taktiku musíte ovládat precizně. Právě proto je nejlepším způsobem vžít se do role spotřebitele, který by si eventuálně chtěl zakoupit Váš produkt. Potom Vám to půjde už samo. Když dokážete marketingový mix uvést do praxe, teprve potom zjistíte, jak dobře jste předvídali potřeby spotřebitele, a jak dobře jste provedli taktické kroky k uspokojování potřeb spotřebitele.
stará a nová cesta.jpg
Vyvarujte se chyb.
Musíte neustále myslet na to, že marketingový mix není o strategii prodeje. Je to jen taktická pomůcka k úspěšnému prodeji. Neustále se proměňuje a nabízí stále nové a nové varianty vzhledem k potřebám spotřebitelů. Marketingová strategie je něco docela jiného. To je ale jiná kapitola. Vy se zaměřte na uspokojování potřeb spotřebitele a mějte dobré nápady!