Stavitelné výstružníky pro geometricky přesné otvory

S výrobou otvorů kruhového průřezu se již seznamují děti na základních školách v rámci dílenské praxe. Některé mají šikovné rodiče a ti dětem ukazují, jak se pracuje s ruční vrtačkou, takže vrták se stává jedním z prvních nástrojů, které děti dobře znají. Práce s vrtákem také není nikterak náročná, tento nástroj vykonává pravotočivý pohyb po šroubovici a dvěma břity odebírá třísku z kovů, plastů, dřeva, ale i kamene či betonu. Některé děti se dokonce učí vrtat příklepovou vrtačkou do zdiva, což se jim bude jistě hodit v dospělosti.

obráběcí nástroje

Vrtáky však nejsou jediné nástroje, které vytváří kruhové otvory. Vrtákem se zhotoví otvor poměrně nepřesný, a to jak tvarově, tak i rozměrově. Jestliže potřebujete vyvrtat otvor v ocelovém nosníku, kudy protáhnete s poměrně velkou vůlí šroub a spoj sevřete maticí a podložkou, nebude nutné dbát tolik na přesnost, ale jestliže byste chtěli mít v provozu mechanismus hřídele, který se otvoru otáčí, což například kliková hřídel v automobilovém motoru, musíte zhotovit otvor s neobyčejnou přesností.

obrábění materiálu

Takový otvor musí být geometricky zcela kruhový, s minimální odchylkou, a zároveň musí mít velmi jemný povrch. Toto již vrták nezvládne a zde musí nastoupit další vrtací nástroje.

Po vyvrtání otvoru vrtákem se provádí tzv. vyhrubování výhrubníkem a následně vystružování. Používá se k tomu např. výstružník stavitelný, s více břity, které z předvrtaného otvoru začnou odebírat výrazně jemnější třísku, a výsledek pak odpovídá stanoveným hodnotám.

Výstružníky jsou speciální nástroje zejména pro strojírenskou sériovou výrobu, ale využívají se i v údržbě a v provozech, kde je zapotřebí zhotovit přesný otvor v malém počtu kusů. Mějte také na paměti, že výstružníky jsou nástroje poměrně drahé, a že se s cenou běžných vrtáků nemohou srovnávat. Na druhou stranu výstružníky také nejsou nástroje, s nimiž pracuje každý domácí kutil.