Revize elektro v domácnostech nejsou povinné, ale rozhodně nejsou zbytečné

S elektřinou si nezahrávejte

Vybavíte si Cimrmanovy hlášky písně „Elektrický valčík“ o tom „slavném dnu“, kdy se poprvé v našich domácnostech objevila ta neviditelná síla střídavého proudu? Tato komická cimrmanovská vsuvka je stará téměř čtyřicet let, ale co je podstatné, vůbec nezmiňuje úskalí, která tímto počinem lidstvo získalo do vínku. Elektrický proud je totiž „dobrý sluha“, ale jakmile se vymkne kontrole, stáčí běh životních okolností směrem k destrukci.

elektrikář při práci

Každý zkušený elektrikář si dobře uvědomuje, co mají lidé v rukou, a snaží se laickou veřejnost upozornit na to, aby nepodceňovala preventivní opatření a dbala zejména o bezpečnost instalovaných rozvodů, zařízení a elektrických spotřebičů. Ceník revizí elektro je pak jen drobnou položkou ve srovnání s tím, co se může stát, pokud revizi zanedbáte.

hasiči při likvidaci požáru

Co se může stát

Některé situace jsou zdánlivě malicherné, pokud hovoříme o elektroinstalaci v domácnostech, zde také nejsou revize povinné vzhledem k tomu, že si za provoz této technologie ručíme sami. Jde ovšem o to, abychom nezapomínali, co vše se může přihodit.

Smrtelný úraz – závady na uzemnění a kontakt s elektrickým proudem v místech, kde je vyšší vlhkost, může být pro každého z nás fatální. Není to legrace a zvláště v koupelnách a kuchyních musí být revize velmi důsledná. Ke smrtelným úrazům přispívají i nevhodně umístěné zásuvky a poškozené izolace vodičů spotřebičů.

Požár – někteří lidé, kterým vyhořel byt, a přišli o celoživotní úspory, mohou skončit i v psychiatrické léčebně, stát se bezdomovci a propadnout se doslova na samé dno. Přitom by stačilo včas si pohlídat revize, zkontrolovat, zda nejsou povolené vodiče ve svorkách, zda není někde skřípnutá prodlužovací šňůra, zda nejsou porušené kabely a jejich izolace a další záležitosti, které revizní technik nepřehlédne. Zvažte tedy včas, ve vlastním zájmu, zda raději jít cestou prevence, než riskovat výjezd Integrovaného (hasičského) záchranného sboru.