Bezpečnost v sociálních sítích

Díky možnosti komunikovat v sociálních sítích můžeme rozvíjet a navazovat přátelství a zvyšovat své sociální dovednosti, zde máme možnost komunikovat s celým světem, a to bez ohledu na hranice. Ale komunikace v těchto sítích s sebou přináší i rizika v oblasti bezpečnosti. U provozovatelů velkých sociálních sítí se například čelí možným zneužitím nabízených služeb a to když některé agentury se od uživatelů snaží zjišťovat osobní data a ty poté mohou zneužít k reklamním účelům.
Ruka s kávou a laptop
Uživatel sociální sítě chce poznat lidi, kteří mají stejné záliby a zájmy, proto musí o sobě v rámci této komunikace sdělit, o co se v životě zajímá, popřípadě co má rád a co nesnáší. A právě je zde nebezpečí, že jsou takoví uživatelé internetu, kteří vytvářejí falešné virtuální identity k bližšímu seznámení s dalšími uživateli sociální sítě. K čemu toto slouží?
Kybernetická šikana
Může to sloužit k jednomu nepříjemnému a nebezpečnému tématu, který se bohužel nevyhnul ani internetovému tedy virtuálnímu světu. Jedná se o šikanu. Ta se právě v sociálních sítích samovolně vystupňovala a nakonec získala takovou podobu, která se dnes označuje jako kybernetická šikana. Obecně je v podvědomí běžná šikana, ta se většinou vyskytuje v prostorách škol, ale právě ve virtuálním prostoru je možné kdykoli a přitom i snadno obtěžovat a dokonce terorizovat uživatele těchto sítí, hlavně děti a teenagery.
Žena u počítače
Lze se bránit před kybernetickou šikanou?
Jednou z možností je, že díky nahlašovacím mechanismům sociálních sítí, se mohou oběti okamžitě se obrátit na provozovatele stránek, kteří by měli na tuto skutečnost ihned reagovat. Další rada je chraňte si své soukromí. U každé položky, kterou na sociální síť vložíte, je existence možnosti nastavení sdílení, tedy okruh lidí, kteří budou mít k vámi vloženým informacím přístup. Skutečně je důležité a vhodné si u každé aktivity ve virtuálním světěsi rozmyslet, kdo by měl tyto vložené informace vidět.