Barevné izolepy a jejich využití

Význačným elementem obalového materiálu jsou bezpochyby rovněž i barevné izolepy. Nejčastější využití je zejména při uzavírání kartonových krabic, ale také pro běžné použití v domácnosti a v kanceláří. Vybírat lze barevné izolepy z pestré nabídky sortimentu.
izolepy na krabicích
Funkce obalového materiálu
Jedná se o prostředek či soubor prostředků chránící výrobky a věci před poškozením, ke kterému by mohlo dojít zejména během transportu. Jde o neodmyslitelnou a význačnou součást. Obal má tři zásadní funkce – ochrannou, prodejní a manipulační.
Ochrana spočívá v adekvátní schopnosti ochraňovat produkt po dobu jeho oběhu před jakýmkoliv škodlivým vlivem prostředí a rovněž i před potenciálními nepříznivými efekty produktu. Manipulační funkce umožňuje jednoduchou ovladatelnost zabalených věcí při transportu, skladování i prodeji a spotřebě. A prodejní funkce je závislá na schopnosti obalu ovlivnit odbyt produktu, rovněž pozitivně napomáhat racionální spotřebě.
Přepravní obaly jsou vnější obaly sloužící pro přepravu zboží. Vyjma hlavní ochranné funkce musí náležitě splnit i funkci manipulační. Zároveň je prostředkem vizuální komunikace mezi výrobcem, dopravcem a obchodem.
Mezi skupinové obchodní obaly náleží přepravní bedny, různé fólie apod. Zatímco mezi spotřebitelské obaly patří sáčky, krabice, misky, vinutá kartonáž, izolepy, tuby apod. Pouze kvalitně zabalené zboží lze bezpečně dopravit a náležitě i prezentovat.
barevné izolepy
Mnohostranné použití
Lepící pásky neboli izolepy mají pluralitní záběr využití a to především dle použití v praxi. Zejména v průmyslu, administrativě, v přepravě apod. Veškeré izolepy se vyrábějí v širokém spektru rozměrů i kvality.
Konkrétně co se týče barevnosti v rámci izolep, tak lze zakoupit bílé, žluté, zelené, červené, modré, černé, oranžové apod. Jejich využití je především v provozu, kde se nachází i zboží velmi podobného charakteru a je nutné pro expedici zdůraznit odlišnost. Velice frekventované využití poskytuje také červená izolepa, která je ideální na zboží specifického určení, neboť znamená výstražné upozornění. Dále je hojně používána také na reklamované či vrácené zboží, které vyžaduje opětovnou kontrolu.